Blog

Категория: Здравен бюлетин

Полезна информация за здравето. Четете нашите статии и извадки с актуални и любопитни материали  на тема здраве! Абонирайте се за здравен бюлетин!

Ролята на глутатиона в защитата от COVID- 19

Ролята на глутатиона в защитата срещу тежката възпалителна реакция, предизвикана от COVID- 19

Глутатионът изпълнява функцията на основен антиоксидант във всички тъкани. Редуцираната форма (GSH) участва в контрола на много процеси като детоксикация, протеинов синтез, антивирусна защита и имунен отговор . Независимо дали Коронавирусната болест 2019 (COVID-19) протича тежко, леко или асимптомно се нарушава редокс-хомеостазата т.е увеличава се натрупването на активни кислородни радикали. Ето защо глутатионът, може да изиграе важна роля за овладяване на тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-Cov-2), характеризиращ се .
X