Категория на продукта

[woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“56″ height=“250″ width=“250″][woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“60″ height=“250″ width=“250″][woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“73″ height=“250″ width=“250″][woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“68″ height=“250″ width=“250″]
[woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“69″ height=“250″ width=“250″][woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“63″ height=“250″ width=“250″][woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“64″ height=“250″ width=“250″][woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“70″ height=“250″ width=“250″]
[woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“74″ height=“250″ width=“250″][woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“66″ height=“250″ width=“250″][woo_sub_categories style=“1″ category_ids=“67″ height=“250″ width=“250″]
X