Правила и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА/ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

HealthMag

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта: ” https://healthmag.bg “

Общите правила и условия имат за цел да Ви информират за начините и правото на използване на услугите и продуктите предоставени на сайта за лични и нетърговски цели (изключения правят допълнителни писмени или други търговски споразумения м/у „HealthMag.bg“ и други юридически лица). Чрез достъпа до интернет страницата „https://healthmag.bg“, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи правила и условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
Електронният магазин „HealthMag.bg“ предоставя възможност на посетителя да се информира и при желание да закупи предлаганите продукти на електронния магазин. Прочетете внимателно информацията предоставена за всеки продукт, който желаете да закупите. Там е посочена цената на продукта, неговата разфасовка, големина, тежест и други характеристики. Цените посочени за продуктите са базови за единична бройка. При поръчването на по-големи количества за търговци на едро и дребно и за физически лица в цената на продуктите може да се начисли допълнителен процент (%) търговска отстъпка (-%ТО) според предварително упоменатите в страниците на продукта такива отстъпки или моментни промоционални кампании, в които продукта/тите попадат.

Тези ТО (търговски отстъпки) са валидни единствено при поръчването на стоките през електронния ни магазин и не се отнасят за Търговци с допълнителни договорни отношения с „HealthMag.bg“ или юридическото лице Екомет 90 ЕООД собственик на електронния магазин „HealthMag.bg„.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

На заявените продукти се избира от потребителя/посетителя на електронния ни магазин и зависи от размера на поръчката. Вижте повече на страницата ни с информация за доставка, която е неразделна част от общите правила и условия за ползване на електронния магазин на „HealthMag.bg

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ПОТРЕБИТЕЛ: По смисъла на настоящите условия “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта „https://healthmag.bg/“.

УСЛУГА/И на сайта включват:

  • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.
  • Достъп до предлаганите на сайта възможности за покупка на продукти.
  • Достъп до коментарите и даването на рейтинги на продукти в сайта.
  • Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълнителни възможности за достъп до информационните и продуктови ресурси.
  • Получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните потребители на сайта.

ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

За такива ще бъдат считани действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на трафика на сайта, проникване в административния панел за управление на сайта, кражба на данни и други действия, които вредят на нормалната работа на сайта ни.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН/САЙТ – са думите, с които определяме и назоваваме съдържанието на този уеб адрес.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия имат обвързващ характер само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите и ресурсите които предоставя електронният ни магазин „HealthMag.bg“ и Екомет 90 ЕООД в качеството си на собственик на този домейн.

Вие получавате правото да използвате услугите на електронния магазин/сайт единствено за лични/нетърговски цели ( изключения правят допълнителни писмени или други търговски споразумения м/у „HealthMag.bg“ или юридическият му собственик и други юридически и физически лица ) както и за да получавате ответна информация от предоставяните такива на сайта. При добавяне на мнение/коментар във форумите и полетата за коментари, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения за продукти и услуги на трети лица и продукти и услуги, които не се предоставят на нашия електронен магазин. Да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусиите. HealthMag не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

HealthMag.bg“ или неговия юридическият му собственик си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги, продукти или търговски отстъпки  срещу задължителна регистрация. За да закупите продукт предлаган на сайта ни, Не е задължително да си регистрирате индивидуален потребителски профил, въпреки допълнителните предимства които дава регистрацията.

Регистрираните потребители могат да:

Променят информацията за профила си по всяко време.
Променят паролата си по всяко време.
Редактират списъка с любими.
Следят за повтарящи се плащания в профила си.
Разглеждат хронологията на поръчките си.
Получават бонус точки и купони за извършени покупки.
Разглеждат молбите си за връщане на стока.
Следят транзакциите си.
Абонират/отписват от информационен бюлетин за продукти и услуги, които се предлагат на сайта.
Публикуват коментари и дават рейтинги за продукти и услуги на сайта ни.

HealthMag„прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски инцидентно. „HealthMag.bg„или неговият юридически собственик не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този електронен магазин. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „HealthMag“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

HealthMag“ или неговият юридически собственик не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този електронен магазин/сайт.

HealthMag“ или неговият юридически собственик не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият електронен магазин/сайт съдържа препратки.

HealthMag“ или неговият юридически собственик има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на общите правила и условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от електронният ни магазин/сайт, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

Данните посочени при регистрация на потребител в сайта ни ще бъдат използвани единствено при обработката и изпълнението на покупка на продукти предлагани от сайта ни и за маркетинговите цели на фирмата.

HealthMag“ или неговият юридически собственик си запазва правото да прецени дали да предостави информация за потребителският профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия, като се съобразява с действащото законодателство на Република България и действащите правила за защита на личните данни.

HealthMag“ или неговият юридически собственик си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги и продукти чрез публикуване на съобщение на сайта или без такова.

HealthMag“ или неговият юридически собственик си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за датата на последна промяна по общите условия.

За всички възникнали неуредени въпроси и спорове свързани с настоящите Общи условия се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 25.11.2018 г.

Последна промяна 25.11.2018 г.

X