Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „HEALTHMAG“

Последна актуализация – 19.02.2019 г.

Уважаеми посетители,

Благодарим Ви за проявения интерес към нашия сайт и продукти. Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира и запознае подробно за това как и защо обработваме личните Ви данни.

Събиране и обработване на данни при поръчка на продукт, необходими за изпълнение на договор

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно, при попълване на така наречените „детайли за поръчка“ (Billing Details) за покупка на продукт/и на „HealthMag“.

Данните, които събираме и обработваме за целите на покупка, включват:

 • Име, фамилия, адрес, телефон и адрес на електронна поща.
 • Информация за това какви и колко продукти сте закупили от нас.

Използваме предоставените данни, за да:

 • обработваме Вашите поръчки;
 • осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;
 • осъществяваме кореспонденция с Вас по повод поръчките Ви;
 • извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

Предоставяне на данни на трети лица при поръчка на продукт, необходими за изпълнение на договор

Във връзка с изпълнение на направена от Вас поръчка за продукт на „HealthMag“, Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица – наши подизпълнители (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; юрисконсулти, счетоводители, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции.

Събиране и обработване на данни при абонирането Ви за актуални новини и промоции с рекламни и търговски съобщения

Чрез попълване на специално предвидената форма за абонамент Вие може да предоставите доброволно Вашето изрично съгласие да получавате някой от нашите безплатни информационни бюлетини и/или рекламни и търговски съобщения за наши продукти и промоционални кампании. В този случай ние ще използваме предоставените от Вас лични данни, само и единствено с тази цел.

Личните данни, които събираме и обработваме за тази цел, включват:

 • Данни идентичност: Име на потребителя и адрес на електронна поща.

Съхранение на лични данни

Уважаеми потребители, стараем се да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни прилежно и надеждно!

Съобразно изискванията на данъчното и счетоводното законодателство и за целите на нашата търговска дейност, срокът, в който съхраняваме и обработваме Вашите данни е 20 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги  използваме и след изтичане на този срок.

Личните Ви данни могат да бъдат актуализирани по всяко време от Вас самите чрез формата ни за актуализиране на информацията за профила Ви, която можете да достъпите от ТУК > или като заявите писменно промяна на лични данни на адрес admin@healthmag.bg.

Вие може да се откажете по всяко време от по-нататъшно получаване на информационни бюлетини, рекламни и търговски съобщения, като използвате специално предвидения за това линк в бюлетина ТУК > или изпратите съобщение на следния имейл адрес: admin@healthmag.bg или в контакт формата ТУК >.

За целите на съхранението и обработването на тези данни, те могат да бъдат предоставени на трети лица – администратори на лични данни и по-конкретно – софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи в рамките на Република България.

Съхранение на данни за достъп в лог файловете на сървъра

Можете да посещавате нашият уебсайт „https://healthmag.bg, без да давате лична информация. Ние съхраняваме данни за достъп само в така наречените сървърни лог файлове, като например датата и времето на посещението ви на уебсайта. Тези данни са необходими единствено, за да се гарантира безпроблемна работа на сайта и да се подобри неговата функционалност, без да съдържат никакви лични данни за Вас.

Права на субектите на данните

Вие имате право по всяко време да:

 • поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях.
 • поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях.
 • поискате изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) на предоставените от Вас лични данни или на част от тях.
 • оттеглите даденото от Вас съгласие, личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на маркетинга (предоставяне на актуални новини и промоции с рекламни и търговски съобщения), както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица.
 • поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг.

За целта е необходимо да изпратите писмено заявление до нас на имейл адрес: admin@healthmag.bg.

С нас „HealthMag„, можете да осъществите контакт, на следните имейл адреси: admin@healthmag.bg; support@healthmag.bg и телефон: +359 2 9555 904.

X